Type to search

2020.05 TS EN 81-77 SİSMİK ASANSÖRLER Standart özeti ve Deprem Kuvvetlerine Göre İlave Ray Hesapları (25.09.2021 Ya değeri için kırmızı yazıyla ekleme yapılmıştır)