EĞİTİM VE KURUMSALLAŞMA

2015.07. MMO SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNDE ASANSÖR PERSONELİ EĞİTİMLERİ Asansör Vizyon

MMO SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİNDE ASANSÖR PERSONELİ EĞİTİMLERİ
Asansör firmalarının teknik personeli konusunda son dönemde yayınlanan firmalarda teknik personelin yeterlilik şartları, firma personel politikalarında yeni bir yapılanmayı zorunlu hale getirdi. Özellikle firmaların bakım ve montajında çalışan usta seviyesindeki sorumlu personelin sahip olması gereken belgeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde tanımlanmıştır. Asansör montaj, bakım ve onarım işleri bu yönetmelikte çok tehlikeli sınıfında yer almaktadır. Yine aynı Bakanlık tarafından yayınlanan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmalarını zorunlu kılmaktadır. Aynı yönetmelikte mesleki eğitimin belgelendirilmesini Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonunda verilen belgeler ile de sağlanabileceği belirtilmektedir.
Ayrıca TSE tarafından yayınlanan “TS 12255 (Ekim 2013) Yetkili Servisler – Asansörler için Kuralar” standardında;

  1. Madde 4.4.2’de “Servisin teknik sorumlusu; en az endüstri meslek lisesi elektrik, elektronik, makine, metal veya mekatronik bölümü mezunu olmalı, ana firma tarafından servis hizmetleri konusunda eğitilmeli ve yetkilendirilmelidir.”
  2. Madde 4.4.3’te ise “Servisin diğer teknik elemanları, endüstri meslek lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olmamaları halinde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmalıdır.” denmektedir.
    Bu kapsamda, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu olan Makina Mühendisleri Odası, Asansör Montajcısı ve Asansör Bakımcısı alanında hazırlamış olduğu eğitim içeriğini, kapsamını ve katılım koşullarını Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayına sunmuş, Bakanlıkça onaylandıktan sonra da Asansör Montajcısı ve Asansör Bakımcısı adı altında 72 saatlik iki adet farklı kursu sektörde çalışan personelin belgelendirilmesi için başlatmıştır.
    Bu kursların ilki “Asansör Bakımcı Yetki Belgesi” vermek üzere Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile gerçekleştirilmiştir. Kursu eğitimci olarak Serdar Tavaslıoğlu, Amaç Sarıgülü, Halim Akışın, Battal Murat Öztürk ve Zafer Güneş’den oluşan bir eğitim ekibi hazırlamış ve sunmuştur. Eğitim teorik ve pratik derslerden oluşmuş olup, teorik kısımları MMO eğitim sınıflarında, teorik kısımları ise MMO Sürekli Eğitim merkezinde hazırlanan Asansör Labaratuvarında yapılmaktadır. Laboratuarda bulunan çalışır durumdaki Sürtünme Tahrikli ve Hidrolik Tahrikli asansörler, kumanda panoları, asansör komponentleri ve makine motor gurupları üzerinde uygulamalı eğitimler yapılmıştır. Doğrudan pratiğe dayalı yapılan görsel ve yazılı eğitimlerin daha faydalı olduğu, katılımcıların daha hevesle eğitimlere devam ettiği görülmüştür.
    Ders notları olarak konu ile ilgili sunumlar ve yazılı doküman dağıtılmış, bilginin sürekliliği sağlanmaya çalışılmıştır. İlk çalışma asansör firmalarının isteği üzerine hafta sonları yapılmış ve 6 haftalık bir eğitim programı hazırlanmıştır. Bu eğitimin sonunda sınav yapılacak ve sınavda başarılı olanlar belgelerini alacaklardır. Sınav soruları MEB ile beraber hazırlanmakta ve değerlendirme ortak bir ekipçe yapılmaktadır. Bu çalışmaların daha sık bir şekilde yapılması ve bakım ve montaj konusunda yetkili personelin yaygınlaşmasının sektör için faydalı olacağını düşünüyoruz. gerek eğitime katkı koyan arkadaşlarımıza gerekse laboratuarların yapımında destek sağlayan bütün firmalarımıza teşekkür ederiz.
    Serdar Tavaslıoğlu

Bir yanıt yazın