EĞİTİM VE KURUMSALLAŞMA

2013.12 PRATİK EĞİTİMİN ÖNEMİ, Asansör Dünyası

PRATİK EĞİTİMİN ÖNEMİ,
(Sizin ne bildiğiniz kadar karşınızdakinin de ne bildiği önemlidir. Bilgi ortaksa bilgi olur, yoksa tek taraflı bir sır olarak kalır.)


Asansör son dönem kullanılan adıyla bir mekatronik cihazdır. Mekanik ve Elektrik aksamlardan oluşan güçlü, ayrıntılı ve birçok güvenlik komponentinin de birleşiminden oluşan karmaşık bir bütündür. Günümüzde birçok makinanın durumunda olduğu gibi, her iki bilim dalının ortak bileşenlerinden oluşmaktadır ve her iki bilim dalının bilgilerinin teknolojide kullanılan en son gelişmiş şekli asansör üzerinde uygulanmaktadır. Bu gün invertör teknolojisi sanayide daha yeni yaygınlaşırken, asansör sistemleri bu tür sürücüleri çok önceden kullanmaya başlamışlardı. Aynı şekilde yeni tip senkron motorlar sanayide daha yeni yaygınlaşırken, asansör sektörü çok uzun zamandır bu tür tahrik makinalarını kullanıyordu.
Asansörü diğer makinalardan ayıran önemli farklardan bir tanesi de, içinde insan taşımasından kaynaklanır. Bu yüzden diğer sanayi makinalarından farklı bir önemi vardır. Çünkü insanların her gün yüz yüze oldukları ve kullandıkları bu makine, güvensiz olduğu takdirde çok tehlikeli bir durum arz edebilir. Bu da asansöre özel bir yer vermektedir. Bu kadar sanayi ürünü içinde kendine ait bir Direktifi olan, kendisine ait çok ayrıntılı bir standart yelpazesi olan ve üzerinde en çok konuşulan sektör olması birazda bu yüzdendir. Ekonomik hacim olarak bir Makine Direktifi veya Alçak Gerilim Direktifi ile karşılaştırılamayacak seviyede olsa da, her zaman bu direktiflerden daha çok konuşulmuş, üzerinde daha çok durulmuş bir konu olma özelliğini hiç kaybetmemiştir. Diğer makinalar fabrikalarda gözlerden uzakta, insanların haberleri olmadan hayatlarını rahatça devam ettirebilirken, asansörün her gün ortada olması ve devamlı insanlar tarafından kullanımda olması, onu gündemde tutmaktadır.
Böylede olmak zorundadır. Kişisel olan çok az miktarın dışında, kamu görevi gören ve dört kat üstündeki binaların oturulabilir olmasının ana şartlarından biri olan bu makinalar, insan taşıyabilecek güvenlikte olmalıdır. Buda kişilerin keyfiyetine bırakılabilecek bir durum değildir. Birçok arkadaşımız sektörümüzdeki denetim çalışmalarının yapılmasından rahatsızlık duyuyorlar, kendi işlerine yapılan bir müdahale olarak görüyorlar ama bu sektörün yapısının gereğidir. Çünkü güvenliği sağlanmış olması gereken, kamuya açık, riskli gurupta yer alan bir makine sektöründen bahsediyoruz ve bu sektörde kural Direktif ve Yönetmeliklerle belirlenmiş durumdadır. Asansörler firmalara ait olmaktan satıldıkları anda çıkarlar ve artık apartmanın malı olan ve kamuya açık bir vasıta haline gelirler. Bakım işi de bu vasıtaları istenilen güvenlik seviyesinde tutmakla yükümlü bir Hizmet Sektörüdür. Bakım firmaları da bu hizmeti vermekle yükümlüdür.
Kontrollere sistemli olarak başladığımız 1998 yılından beri hala aynı tartışmaların yapılıyor olması şaşırtıcıdır. Bence bu tartışmalardan daha çok denetimlerin sağlıklı yapılması tartışılmalıdır. Çünkü sağlıklı yapılan bir denetim faaliyeti sektörün doğrudan faydasına olmaktadır. İşini kötü yapan firmaların durumu ortaya çıkmakta, kötü durumda bulunan
asansörler revize edilerek daha güvenli hale getirilmektedir. Buda sektör açısından işini iyi yapan firmalara hem manevi hem de maddi bir destek anlamına gelir ki, son dönemde boşta kalan asansör firması neredeyse yoktur. Hemen hemen hepsinin iş kapasiteleri üç aylık bir doluluk göstermekte, neredeyse yeni iş alamayacak bir kapasite doluluğuna gelmiş bulunmaktadırlar.
Burada en önemli noktaların başında denetimcilerin eğitimi gelmektedir. Sahada çok çeşitlilik arz eden, en eski modelden en yeni teknolojiyi kullanan tipine kadar, her türlü aksamında bir çok ayrı model ve sistem bulunabilen, bir çok farklı aksamdan meydana gelen bu makinanın denetiminin yapılması iyi bir eğitim gerektirmektedir. Verilecek eğitimlerin teorik olması genelde sahada bazı problemlerin oluşmasına yol açabilmektedir. İlk başlangıçta geniş bir alanda başlayan bu denetimler için personel oluşturulması sorun olmuştur. Bu personelin eğitimi de eksiklik gösterebilmiştir. Ancak her türlü eksikliğe rağmen bu kontrollerin devam etmesi gerekir. Herkes bu konuda eksikliklere rağmen elinden gelen desteği vermeye devam etmelidir. Ama tabi ki eksikliklerin giderilmesi içinde hızla çalışmaların yapılması gerekir.
Bu düşünceler ışığında MMO İzmir Şubesi bir çalışma başlattı ve asansör personelinin eğitimi için bir merkez kurma kararı aldı. Bu eğitim merkezinde firma teknik personeli, firma mühendisleri ve denetim elemanlarının eğitimi hedeflendi. Benim de içinde yer aldığım bir eğitim komisyonu kurularak çalışmalara başlandı. Sektörümüzün de büyük desteği ile teorik eğitimin yanında pratik eğitimleri de verebileceğimiz, her konuyu yerinde göstererek anlatabileceğimiz böyle bir laboratuar oluşturuldu. Artık bu merkezde hedeflediğimiz eğitimleri yapabileceğiz. Teknik olarak daha iyi eğitilmiş firma personelinin sektörde yer alması, denetçilerimizin daha uzun bir eğitimden geçerek denetimlere çıkması, sektörümüzün de daha iyi gelişmesine yardımcı olacaktır. Bir sektörün gelişmesi için teknik donanım kadar yetişmiş personele ihtiyaç vardır. Teknik olarak gelişkin bir yapı da, sektörü yukarılara daha kolay taşıyacaktır. Bu çalışmayı gerçekleştirmemizi sağlayan, MMO İzmir Şubesi Yönetimine, Eğitim Komisyonumuza, emeği geçen herkese ve desteğini esirgemeyen sektörümüze en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Umuyorum ki çalışmalarımız beklediğimiz faydayı sağlasın.
Serdar Tavaslıoğu
Elk. Müh.

Bir yanıt yazın