Type to search

2013.04 SAMANDIRA EML EĞİTİM ÇALIŞMASI DÜŞÜNCELERİ Asansör Dünyası

EĞİTİM VE KURUMSALLAŞMA

2013.04 SAMANDIRA EML EĞİTİM ÇALIŞMASI DÜŞÜNCELERİ Asansör Dünyası

Share

SAMANDIRA EML EĞİTİM ÇALIŞMASI DÜŞÜNCELERİ
“Asansör Yıllık Bakım Ve Kontrolünün Hukuki Yapısı, Kontrol Formundaki Yıldızlı Maddeler”


Yeterlift Asansörün sosyal faaliyet planları içinde gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetlerinden bir tanesini de Samandıra Endüstri Meslek Lisesinde gerçekleştirdik. Eğitim faaliyet yeri olarak bünyesinde asansör bölümü bulunan meslek liselerini seçmemizin sebebi, hem sektör temsilcilerini okullara çekerek tanışıklığı sağlamak, hem de öğretmen ve öğrencilerimizin çalışmalarını destekleme gayretimizdir. Böylece hem okullarımızdaki faaliyetleri sektörümüze tanıtmayı, hem de öğrencilerimize iyi çalışırlarsa gelebilecekleri yerleri göstermeyi hedefliyoruz. Öğrenciler üzerinde bir motivasyon yaratmak ve sektörde kalmalarını sağlamak hepimiz için önemli bir görev olarak görülmelidir. Bunun yanında da esas hedefimiz olan eğitim faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmaların aldığımız sonuçları oldukça ümit verici. Umarım yapılan çalışmalar hedefine ulaşır.
Son dönemde yeni yönetmeliğin çıkması ve tarafların gayretleri ile beraber asansör periyodik kontrolleri yaygın olarak yapılmaya başladı. Gerek kullanıcılar gerekse sektör açısından son derece önemli olan bu çalışmayı sürdürebilmek için tarafların bütün gayreti göstermesi gerekmektedir. Çünkü asansörlerin yapılan kontroller sonrasında güvenlik seviyelerinin artırılması, kullanıcıların yaşamsal faaliyeti için son derece önemlidir. Ayrıca yıllarca yeterli önemin verilmediği bakım faaliyetlerinin de firmalarca dikkate alınmaya başlaması, sektörün gelişmesi için çok öncelikli bir konu olarak ele alınmaya başlayacaktır. Ancak bu faaliyetin sürekli olabilmesi için bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Eğer yeterli önem verilmezse uzun soluklu bir çalışma yapılabilmesi çokta kolay olmayacaktır.

 1. Asansörlerin kontrol kriterleri çok açıkça belirtilmiş olmalıdır. Kontrolü yapanlar kadar asansör firmaları da kontrol kriterlerini iyi bilmelidirler. Sonuçta isteneni hayata geçirecek olan firmalar istenen uygulama konusunda iyi bilgilendirilmezse, beklenen sonuca varmak çokta mümkün olmaz. Gerekirse bunlar yazılı olarak da dağıtılabilir.
 2. Bütün asansörlerde yapılan kontroller eksiksiz ve aynı değerlendirmeye göre yapılmalıdır. Her kullanıcının güvenli bir asansöre binmeye hakkı vardır. Bu yüzden bütün asansörlerde yapılan kontroller güvenliği sağlayacak şekilde, doğru olarak, belirlenmiş kriterlere uygun, tarafsız ve eksiksiz olarak gerçekleştirilmelidir. Raporlara emin olunmayan hiçbir şey yazılmamalıdır.
 3. Asansörün sağlaması gereken şartlar standartlarda belirlenmiştir. İstenen kriterler kişilere göre belirlenemez. Yapılan her kontrol standarda uygun şekilde yapılmalı, hiçbir şekilde standart harici talepler veya uygulamalar söz konusu olmamalıdır. Bilgi yetmeyince “bana göre” diye başlayan cümleler, tarafların zarar görmesine sebep olacaktır. Her şey “standarda göre” olmalıdır. Yanlış yapılacak kontroller de bu sürecin geleceğini olumsuz etkileyecek faktörlerin başında gelir.
 4. Unutulmamalıdır ki, bu bir sektördür ve bu sektörden yüz binlerce insan geçinmektedir. Sorumsuz, bilgisiz, sektöre daha birkaç gün önce girmiş kişilerin sektöre yön verme çabası ile giriştikleri bir düzeltme çabası da kontrolsüzlük kadar tehlikeli yerlere gidebilmektedir. Hiç kimsenin yanlış ve haksız rapor tutarak insanların ekmeği ile de oynamaya hakkı yoktur.
  Bu durumda yapılması gereken en önemli şey de eğitim olacaktır. Muhakkak ki yukarıda saydığım olumsuz durumların hepsi yaşanacaktır. Dünden bu güne hemen bir sistem beklemek çok yanlış olur. Bir deneticinin tecrübe kazanması, taşıdığı sorumluluğu özümsemesi ve yaptığı işin farkına varması en az bir yıllık bir süreç almaktadır. Bu süre zarfında taraflar, yanlışlıkların olacağını bilmeli ve bunun en doğru şekilde düzeltilmesi için gayret sarf etmelidirler. Esas olan işin devamıdır.
  Bir yılın sonunda iyi niyetli, mesleğini sevmiş, bilgi sahibi olanlar devam edecek, yanlarında yeni çıraklar yetiştirecektir. Bir süre sonra hem denetim firmaları açısından hem de sektör açısından iyi yetişmiş tecrübeli asansör mühendislerinin bollaşması en büyük dileklerimizin başında gelmektedir. Bu süreyi en aza indirmek ve en hafif hasarlı şekilde geçirmek de bizim elimizdedir. Denetim firmaları denetçileri için hazırladıkları eğitim programlarını gözden geçirmeli, daha uzun süreli ve pratiğe dönük programlar hazırlamalı, bir staj süresi sonunda eğer yeterli ise denetçiyi sahaya göndermeli, ancak asansör firmaları da kendi derslerini çalışıp teknisyenlerinin bilgilerini geliştirmelidir. İşte o zaman bu süreci taraflara çok hasar vermeden atlatabilir ve kontrollerin devamlılığını sağlayabiliriz. Öyleyse EĞİTİM ŞART deyip çalışmalara hız vermemiz gerekir.
  Yeterlift Asansör bu düşünce içinde, son eğitim konusunu “Asansör Yıllık Bakım Ve Kontrolünün Hukuki Yapısı, Kontrol Formundaki Yıldızlı Maddeler” olarak belirledi. Asansör firmaları teknik personeline kontrolün hukuki yapısının ve kontrol formunda yıldızlı madde olarak bilinen ve asansöre kırmızı etiket yapıştırılmasına sebep olan maddelerin standart karşılıklarının anlatılması planlandı. Böylece taraflardan bir tanesi olan eksikleri tamamlayacak firmaların bilgilerini tazeleyerek, “kendi bildikleri” ne göre değil, “standarda göre” neler yapmaları gerektiği anlatılması hedeflendi. Ümit veren kısım şu ki firmaların bilinç sevileri eskiye nazaran çok daha gelişmiş durumda.
  Periyodik kontroller zorunlu bir eğitimi ve gelişmeyi beraberinde oluşturuyor. Aslında bu faaliyetin o bölgede denetime çıkacak olan denetim firmaları tarafından denetimlerden önce asansör firmalarının teknik personeline yapılması gerekir. Bu çalışma yapılmadığı sürece sürtüşme ve tartışmaları en aza indirmek mümkün olmayacaktır. Her ne kadar denetim firması işini yapıyorsa da, karşısındaki kişilerinde bu işten ekmek yedikleri unutulmamalıdır. Doğru bir raporun üzüm yemek, yanlış bir raporun ise bağcıyı dövmek anlamına geleceği hep akılda tutulmalıdır. Bundan uzak durmaya çok önem vermeliyiz. Her rapor haklı olmak zorundadır. Haksız bir raporu hiç kimse savunamaz, hataları da kabullenmek gerekir.
  Eğitimin birinci bölümünde SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI tarafından 18 Kasım 2008 SALI tarihli 27058 Sayılı Resmî Gazete yayınlanmış ve 5/11/2011 tarihinde 28106 sayılı Resmi gazete ile düzeltilmiş olan ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ maddeleri incelendi. Bakım işlemi ve yönetici ile bakım firmalarının sorumlulukları, yerine getirmeleri gereken şartlar açıklanmaya çalışıldı. Bu bölümde ayrıca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14 Ağustos 2012 SALI tarihinde 28384 sayılı Resmî Gazete de yayınladığı ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİNDE GÖREV ALACAK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINCA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2012/15) de özetlenerek kontrol şekli anlatılmaya çalışıldı.
  İkinci bölümde Tebliğ eki olarak yayınlanan ve bütün denetim firmalarının uygulamak zorunda olduğu kontrol formu tanıtıldı. Kontrol formunun yapısı, dolduruluşu ve işlem sırası anlatılmaya çalışıldı. Bu formda yer alan yıldızlı maddeler teker teker standart madde numaraları ve standart karşılıkları verilerek anlatılmaya çalışıldı. Burada amaç yapılacak işin standart da bir karşılığı olduğu ve buna göre yapılması gerektiğini vurgulamak ve bir seferde doğru şekilde yapılmasını sağlamaktır. Eğitmenlerimizin, sektör temsilcilerinin ve öğrencilerimizin katılımıyla sabahtan akşama süren uzun hareketli bir eğitim oldu. Karşılıklı soru ve cevaplarla zamanı hızlı geçirdik, süre yetmedi. Bu tür aktif eğitimler benim içinde çok verimli oluyor. Her eğitimde bende birçok şeyi yeniden gözden geçirme fırsatı buluyorum. İyi düşünülmüş, güzel, ince noktalardan gelen sorularda benim içinde eğitici bir çalışma oluyor.
  Bize bu imkânı veren Yeterlift Asansör Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Yetere, okul salonunu bize açan değerli Samandıra Endüstri Meslek Lisesi Yönetimi ve hocalarımıza, katılımlarıyla bizleri onurlandıran değerli meslek hocalarımıza, sektör temsilcilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.
  Sizlerle bu zamanı harcamak gerçekten çok güzeldi. Faydalı olduğunu umarım. Sevgilerimle.
  Serdar Tavaslıoğlu
  Elk.Müh.
Previous Article
Next Article

Leave a Comment